หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 63778
โมเดล : 8FG15
ปี : 2018

รายละเอียด
Hour : 10,407
Gear : Auto
Engine : 4Y
Mast : V30
Note : ขายตามสภาพ