หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 33748
โมเดล : 8FGJ35
ปี : 2013

รายละเอียด
Hour : 17,310
Gear : Auto
Engine : 4Y
Mast : V30
Attachment : E62-SIDESHIFT
Note : ขายตามสภาพ