หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 64454
โมเดล : 8FG20
ปี : 2016

รายละเอียด
Hour : 6,040
Gear : ธรรมดา
Engine : 4Y
Mast : V30
Note : ขายตามสภาพ