หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 70662
โมเดล : 8FD25
ปี : 2018

รายละเอียด
Hour : 6,100
Gear : Auto
Engine : IDZ-II
Mast : V40
Note : ขายตามสภาพ