หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 71732
โมเดล : 7FB15
ปี : 2016

รายละเอียด
Hour : 7,947
Gear : Auto
Engine : Battery
Mast : V30
Code : 7927