หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 17468
โมเดล : 7FBJ35
ปี : 2016

รายละเอียด
Hour : 8,326
Gear : Auto
Engine : Battery
Mast : FSV60
Code : 7756