หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 11231
โมเดล : 7FBR25
ปี : 2015

รายละเอียด
Hour : 14,134
Gear : Auto
Engine : Battery
Mast : FSV60
Code : 6484
Attachment: E62-Side Shift