หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 51033
โมเดล : 7FGK40
ปี : 2012

รายละเอียด
Hour : 11,525
Gear : Auto
Engine : 1FZ
Mast : V30
Code : 3937
Attachment: E62-Side Shift