หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 11879
โมเดล : 8FB30
ปี : 2019

รายละเอียด
Hour : 12,550
Gear : Auto
Engine : Battery
Mast : V30
Code : 11339