หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 65105
โมเดล : 8FBE15
ปี : 2021

รายละเอียด
Hour : 473
Gear : Auto
Engine : Battery
Mast : V30
Code : 13921