หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 54091
โมเดล : 8FBE15
ปี : 2017

รายละเอียด
Hour : 8,445
Gear : Auto
Engine : Battery
Mast : V45
Code : 9545