หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 52888
โมเดล : 8FBE20
ปี : 2019

รายละเอียด
Hour : 12,167
Gear : Auto
Engine : Battery
Mast : V45
Code : 10986
Attachment: Fork Positioner