หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 14186
โมเดล : 8FBN15
ปี : 2017

รายละเอียด
Hour : 14,350
Gear : Auto
Engine : Battery
Mast : V30
Code : 8655