หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 10825
โมเดล : 8FBN30
ปี : 2015

รายละเอียด
Hour : 2,897
Gear : Auto
Engine : Battery
Mast : FSV70
Code : 6580