หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 10288
โมเดล : 8FBP15
ปี : 2017

รายละเอียด
Hour : 6,726
Gear : Auto
Engine : Battery
Mast : V50
Code : 8664