หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 14343
โมเดล : 8FBR15
ปี : 2018

รายละเอียด
Hour : 10,068
Gear : Auto
Engine : Battery
Mast : FSV60
Code : 11012
Attachment: E62-Side Shift