หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 6647390
โมเดล : 8FBRE16S
ปี : 2019

รายละเอียด
Hour : 7,823
Gear : Auto
Engine : Battery
Mast : FSV675
Code : 11987
Attachment: E62-Side Shift