หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 73695
โมเดล : 8FD20
ปี : 2019

รายละเอียด
Hour : 3,380
Gear : Auto
Engine : 1DZ-II
Mast : V30
Code : 11350
Attachment: E62-Side Shift