หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 61123
โมเดล : 8FD25
ปี : 2019

รายละเอียด
Hour : 7,452
Gear : Auto
Mast : V30
Code : 12067