หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 70228
โมเดล : 8FD25
ปี : 2018

รายละเอียด
Hour : 4,222
Gear : Auto
Engine : 1DZ-II
Mast : V30
Code : 9925