หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 63622
โมเดล : 8FG25
ปี : 2016

รายละเอียด
Hour : 10,384
Gear : Auto
Engine : 4Y-ECS
Mast : V30
Code : 7650
Attachment: E62-Side Shift