หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 62563
โมเดล : 8FG30
ปี : 2017

รายละเอียด
Hour : 4,654
Gear : Auto
Engine : 4Y
Mast : V30
Code : 9367