หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 63358
โมเดล : 8FGJ35
ปี : 2017

รายละเอียด
Hour : 21,178
Gear : Auto
Engine : 4Y
Mast : V30
Code : 9593