หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 67920
โมเดล : 8FG20
ปี : 2017

รายละเอียด
Hour : 17,947
Gear : Auto
Engine : 4Y
Mast : FSV55
Code : 9642
Attachment: E62-Side Shift