หน้าเเรก / สินค้าของเรา / TOYOTA

ชื่อสินค้า : โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์
Brand : TOYOTA
Serial : 73348
โมเดล : 8FG20
ปี : 2019

รายละเอียด
Hour : 10,985
Gear : Auto
Engine : 4Y
Mast : FSV50
Code : 11652
Attachment: E62-Side Shift